We are 8,1 kilometers upstream from Ljubovija, and 1 kilometer away from main road Bajina Bašta - Ljubovija. Kum Villa is next to Vrhpolje Ethno Village.

 
 

Nalazimo se 8,1 kilometar uzvodno od Ljubovije i 1 kilometar udaljenosti od glavnog puta Bajina Bašta - Ljubovija. Vila Kum nalazi se uz Etno Selo Vrhpolje.

 


View Kum Villa - Vila Kum in a larger map

 

If you are using GPS navigation system, you will find us on:

 
 

Ako koristite GPS navigacioni sistem, naćićete nas na: 

 44.14235  ,  19.42357